Mae gan gerflun awyr agored modern nodwedd gwrthsefyll cyrydiad y gellir ei gadw tua channoedd o flynyddoedd. Gellir gosod y cerfluniau dylunio gardd modern y tu allan fel cerflun dinas, cerflun tirwedd, cerflun gardd, cerflun parc ac ati. Bydd y cerflun Tirlunio Modern yn dod yn ganolbwynt pan fydd yn cael ei osod yma fel cerflun tirnod. Mae ein cerfluniau wedi'u ffugio a'u dylunio gan arbenigwyr profiad toreithiog, felly gallwn addo'r ansawdd a'r gweithdrefnau manwl yn y broses gyfan.