Mae gan gerflun celf metel nid yn unig swyddogaeth addurniadol ond gall hefyd fel gwaith celf dan do neu awyr agored pan fydd yn cael ei osod yn unrhyw le. Defnyddir y cerflun metel yn helaeth ar sawl achlysur, megis pensaernïaeth tirwedd, parc, gardd, amgueddfa, canolfan siopa, canolfan gyhoeddus, lawnt, iard, ac ati. Rydym wedi ymrwymo i wasanaeth o ansawdd uchel i wneud i'r cleient fodloni a byddwn yn ceisio ein gorau i wneud cerflun cyfoes i fodloni ein cleientiaid. Cysylltwch â ni ar unrhyw adeg os ydych chi am brynu unrhyw gerfluniau celf fodern.