Mae gennym beth profiad mewn prosiect cerfluniau awyr agored mawr. Mae ein cleientiaid o bob cwr o'r byd, fel UDA, Ewrop, yr Eidal, Sbaen ac ati. Mae ansawdd a diogelwch cerfluniau modern yn beth blaenoriaeth iawn i gleientiaid. Mae ffordd osod cerflun mawr hefyd yn bwysig iawn a byddwn yn cynnig arweiniad manwl wedi'i osod i chi neu gallwn drefnu'r gweithiwr tîm proffesiynol i fynd i'ch gwlad i'w osod os bydd angen. Cysylltwch â ni os ydych chi am feddu ar gerfluniau cyfoes nawr.