Gellir gosod y cerflun anifail gwydr ffibr dan do neu yn yr awyr agored fel addurn celf. Gallwn addasu unrhyw gerflun anifail yn unol â'ch gofynion, er enghraifft cerflun dolffin, cerflun gwartheg, cerflun ceirw, cerflun llew, cerflun cŵn, ac ati. Gallwch anfon eich llun neu ein dyluniad ein hunain atom a gallwn ei wneud yn seiliedig ar y llun hwn. Fel y gwyddom fod cerfluniau gwydr ffibr dylunio tŷ mewnol yn rhatach ac yn ysgafnach o'u cymharu â cherfluniau deunydd arall. Felly mae'n ddewis da arbed cost i chi. Tra bod yr amser bywyd tua 7-10 mlynedd, ond os ydych chi'n cynnal yn dda a bydd ganddo amser hir dan do.