Mae'r cerfluniau haniaethol enwog yn cael eu creu gan gerflunydd ac artist proffesiynol a phrofiadol. Mae'r dylunwyr eisiau mynegi eu syniadau wrth i gerfluniau haniaethol gael eu ffurfio. Mae cerfluniau Haniaethol yn hysbys yn eang gan bobl sydd mor fodern a chyfoes. Yn gyffredinol, gellir dylunio cerfluniau celf fodern i siâp syml ac edrych mor ddeniadol a chreadigol wrth eu dangos mewn oriel neu leoedd awyr agored.